Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lịch tuần 20/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 47 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 16/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018 Xem
Lịch tuần 13/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 (Bổ sung) Xem
Lịch tuần 12/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 Xem
Lịch tuần 05/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018 Xem
Lịch tuần 31/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 (BS LAN 3) Xem
Lịch tuần 30/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 (BS LẦN 2) Xem
Lịch tuần 29/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 (BS) Xem
Lịch tuần 26/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 Xem
Lịch tuần 24/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (BS LẦN 2) Xem
Lịch tuần 23/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 22/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 Xem
Lịch tuần 18/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 (BỔ SUNG LẦN 3) Xem
Lịch tuần 16/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 (Bổ sung lần 2) Xem
Lịch tuần 15/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 Xem
Lịch tuần 15/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 10/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 08/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018 Xem
Lịch tuần 03/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018 (BS Lan 2) Xem
Lịch tuần 02/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018 (BS) Xem