Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 05/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018
Lịch tuần 04/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 29/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018
Lịch tuần 26/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 22/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017
Lịch tuần 21/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG lần 2)
Lịch tuần 19/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 18/11/2017 đến ngày 22/11/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 15/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/20172
Lịch tuần 08/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 51 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 (Bổ sung)
Lịch tuần 01/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 50 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017 (bổ sung)
Lịch tuần 24/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017
Lịch tuần 17/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 13/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (Bổ sung lần 1)
Lịch tuần 10/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017
Lịch tuần 03/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum