Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 04/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 04/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch tuần 29/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017
Lịch tuần 28/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/17 (BỔ SUNG LẦN 3
Lịch tuần 25/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/17 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 22/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/17
Lịch tuần 20/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/17 (Bổ sung lần 2)
Lịch tuần 15/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/17 (Bổ sung)
Lịch tuần 15/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/17
Lịch tuần 08/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 38 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017 (Bổ sung lần 1)
Lịch tuần 08/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 38 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017
Lịch tuần 01/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 37 từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017
Lịch tuần 28/08/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 36 từ ngày 28/8 - 02/9/2017
Lịch tuần 18/08/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 35 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017
Lịch tuần 11/08/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum