Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch công tác 12/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019
Lịch công tác 08/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 3)
Lịch công tác 08/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 08/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
Lịch công tác 05/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019
Lịch công tác 04/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (BỔ SUNG)
Lịch công tác 01/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 6/4/2019
Lịch công tác 22/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 13 từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019
Lịch công tác 18/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019
Lịch công tác 15/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019
Lịch công tác 13/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019 (BS LẦN 2)
Lịch công tác 11/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019 (BS LẦN 1)
Lịch công tác 08/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019
Lịch công tác 07/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/3/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 06/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/3/2019 (BỔ SUNG)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum