Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lịch tuần 12/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017 (Bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 05/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017 Xem
Lịch tuần 01/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 18 từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017 Xem
Lịch tuần 21/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 17 từ ngày 24/4/2017 đến ngày29/4/2017 Xem
Lịch tuần 19/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017 (bổ sung lần 2) Xem
Lịch tuần 18/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017 (bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 15/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017 Xem
Lịch tuần 07/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017 (BỔ SUNG LẦN 1) Xem
Lịch tuần 31/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 14 từ ngày 03/4/2017 đến ngày 08/4/2017 (bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 24/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 13 từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017 Xem
Lịch tuần 20/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 12 từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017 (Bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 13/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 13/3/2017 đến ngày 18/3/2017 (BỔ SUNG LẦN 2) Xem
Lịch tuần 06/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 06/3/2017 đến ngày 11/3/2017 Xem
Lịch tuần 24/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 9 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017 (BỔ SUNG LẦN 1) Xem
Lịch tuần 18/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 8 từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017 (BỔ SUNG LẦN 1) Xem
Lịch tuần 10/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 7 từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017(BO SUNG LAN 1) Xem
Lịch tuần 03/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 6 từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017 Xem
Lịch tuần 20/01/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 4 từ ngày 23/01/2017 đến ngày 28/01/2017 Xem
Lịch tuần 16/01/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 3 từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017(BỔ SUNG LẦN II) Xem
Lịch tuần 12/01/2017 BHXH tỉnh Kon Tum BỔ SUNG kế hoạch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 (lần2) Xem