Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 05/06/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017
Lịch tuần 26/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 22 từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017
Lịch tuần 19/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 21 từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017
Lịch tuần 12/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017 (Bổ sung lần 1)
Lịch tuần 05/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017
Lịch tuần 01/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 18 từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017
Lịch tuần 21/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 17 từ ngày 24/4/2017 đến ngày29/4/2017
Lịch tuần 19/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017 (bổ sung lần 2)
Lịch tuần 18/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017 (bổ sung lần 1)
Lịch tuần 15/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017
Lịch tuần 07/04/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017 (BỔ SUNG LẦN 1)
Lịch tuần 31/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 14 từ ngày 03/4/2017 đến ngày 08/4/2017 (bổ sung lần 1)
Lịch tuần 24/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 13 từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017
Lịch tuần 20/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 12 từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017 (Bổ sung lần 1)
Lịch tuần 13/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 13/3/2017 đến ngày 18/3/2017 (BỔ SUNG LẦN 2)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum