Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lich tuần 01/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Lịch công tác tuần từ ngày 5/9/2016 đến ngày 10/9/2016 (bổ sung lần 2) Xem
Lịch tuần 26/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 29/8/2016 đến ngày 03/9/2016 Xem
Lịch tuần 23/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016 (lần 2) Xem
Lịch tuần 22/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016 (lần 1) Xem
Lịch tuần 19/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/8/2016 đến ngày 27/8/2016 Xem
Lịch tuần 12/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 15/8/2016 đến ngày 20/8/2016 Xem
Lịch tuần 09/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 8/8/2016 đến ngày 12/8/2016 (lần 1) Xem
Lịch tuần 08/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 08/8/2016 đến ngày 13/8/2016 Xem
Lịch tuần 29/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày01/8/2016 đến ngày 06/8/2016 Xem
Lịch tuần 26/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016 (lần 2) Xem
Lịch tuần 22/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016 Xem
Lịch tuần 22/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016 (lần 1) Xem
Lịch tuần 15/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 18/7/2016 đến ngày 23/7/2016 Xem
Lịch tuần 08/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 11/7/2016 đến ngày 16/7/2016 Xem
Lịch tuần 04/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016 Xem
Lịch tuần 01/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum BỔ SUNG Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016 (LẦN 2) Xem
Lịch tuần 24/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016 Xem
Lịch tuần 20/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum BỔ SUNG Kế hoạch công tác tuần từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016 Xem
Lịch tuần 17/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016 Xem
Lịch tuần 10/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 13/6/2016 đến ngày 18/06/2016 Xem