Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lịch tuần 06/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 05/3/2018 đến ngày 10/3/2018 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 02/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018 Xem
Lịch tuần 01/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 (bổ sung) Xem
Lịch tuần 26/02/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 Xem
Lịch tuần 09/02/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 07 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018 Xem
Lịch tuần 02/02/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 06 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018 Xem
Lịch tuần 31/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 (BỔ SUNG) Xem
1 26/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 Xem
Lịch tuần 25/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 22/01/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 19/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018 Xem
Lịch tuần 18/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 12/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018 Xem
Lịch tuần 09/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 05/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018 Xem
Lịch tuần 04/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 29/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 Xem
Lịch tuần 26/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 22/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017 Xem
Lịch tuần 21/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG lần 2) Xem
Lịch tuần 19/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 18/11/2017 đến ngày 22/11/2017 (BỔ SUNG) Xem