Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lịch tuần 15/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/20172 Xem
Lịch tuần 08/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 51 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 (Bổ sung) Xem
Lịch tuần 01/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 50 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017 (bổ sung) Xem
Lịch tuần 24/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 Xem
Lịch tuần 17/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 13/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (Bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 10/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 Xem
Lịch tuần 03/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 Xem
Lịch tuần 27/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017 Xem
Lịch tuần 27/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017 (bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 20/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 Xem
Lịch tuần 13/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017 Xem
Lịch tuần 13/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017(BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 04/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 04/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 (BỔ SUNG LẦN 2) Xem
Lịch tuần 29/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 Xem
Lịch tuần 28/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/17 (BỔ SUNG LẦN 3 Xem
Lịch tuần 25/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/17 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 22/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/17 Xem
Lịch tuần 20/09/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/17 (Bổ sung lần 2) Xem