Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch công tác 06/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019
Lịch công tác 26/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 18 từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
Lịch công tác 19/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 17 từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 19/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 17 từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
Lịch công tác 19/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 17 từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019
Lịch công tác 12/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 16 từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019
Lịch công tác 08/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 3)
Lịch công tác 08/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 08/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
Lịch công tác 05/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019
Lịch công tác 04/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (BỔ SUNG)
Lịch công tác 01/04/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 6/4/2019
Lịch công tác 22/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 13 từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019
Lịch công tác 18/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019
Lịch công tác 15/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum