Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 09/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016
Lịch tuần 02/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016
Lịch tuần 25/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 4/12/2016
Lịch tuần 22/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016 (lần 1)
Lịch tuần 18/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016
Lịch tuần 11/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016
Lịch tuần 04/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 7/11/2016 đến ngày 11/11/2016
Lịch tuần 28/10/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 31/10/2016 đến ngày 4/11/2016
Lịch tuần 21/10/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016
Lịch tuần 17/10/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016
Lịch tuần 07/10/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016
Lịch tuần 04/10/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2016 đến 08/10/2016 (lần 1)
Lịch tuần 30/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 03/10/2016 đến ngày 8/10/2016
Lịch tuần 23/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum kế hoạch công tác tuần từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016
Lịch tuần 21/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung lịch công tác tuần từ ngày 20/9/2016 đến 24/9/2016 (lần 1)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum