Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 22/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016 (lần 1)
Lịch tuần 15/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 18/7/2016 đến ngày 23/7/2016
Lịch tuần 08/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 11/7/2016 đến ngày 16/7/2016
Lịch tuần 04/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
Lịch tuần 01/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum BỔ SUNG Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016 (LẦN 2)
Lịch tuần 24/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
Lịch tuần 20/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum BỔ SUNG Kế hoạch công tác tuần từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
Lịch tuần 17/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
Lịch tuần 10/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 13/6/2016 đến ngày 18/06/2016
Lịch tuần 03/06/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 06/06/2016 đến ngày 11/06/2016
Lịch tuần 27/05/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 30/5/2016 đến ngày 04/6/2016
Lịch tuần 20/05/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 23/5/2016 đến ngày 28/5/2016
Lịch tuần 13/05/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 16/5/2016 đến ngày 21/5/2016
Lịch tuần 06/05/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 09/05/2016 đến ngày 14/05/2016
Lịch tuần 29/04/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 02/05/2016 đến ngày 07/05/2016


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum