Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lịch tuần 13/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 13/3/2017 đến ngày 18/3/2017 (BỔ SUNG LẦN 2) Xem
Lịch tuần 06/03/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 06/3/2017 đến ngày 11/3/2017 Xem
Lịch tuần 24/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 9 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017 (BỔ SUNG LẦN 1) Xem
Lịch tuần 18/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 8 từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017 (BỔ SUNG LẦN 1) Xem
Lịch tuần 10/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 7 từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017(BO SUNG LAN 1) Xem
Lịch tuần 03/02/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 6 từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017 Xem
Lịch tuần 20/01/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 4 từ ngày 23/01/2017 đến ngày 28/01/2017 Xem
Lịch tuần 16/01/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 3 từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017(BỔ SUNG LẦN II) Xem
Lịch tuần 12/01/2017 BHXH tỉnh Kon Tum BỔ SUNG kế hoạch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 (lần2) Xem
Lịch tuần 30/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017 Xem
Lịch tuần 23/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 23/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Xem
Lịch tuần 16/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016 Xem
Lịch tuần 09/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016 Xem
Lịch tuần 02/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016 Xem
Lịch tuần 25/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 4/12/2016 Xem
Lịch tuần 22/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016 (lần 1) Xem
Lịch tuần 18/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016 Xem
Lịch tuần 11/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016 Xem
Lịch tuần 04/11/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 7/11/2016 đến ngày 11/11/2016 Xem
Lịch tuần 28/10/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 31/10/2016 đến ngày 4/11/2016 Xem