Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 02/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018
Lịch tuần 01/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 (bổ sung)
Lịch tuần 26/02/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018
Lịch tuần 09/02/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 07 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018
Lịch tuần 02/02/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 06 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018
Lịch tuần 31/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 (BỔ SUNG)
1 26/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018
Lịch tuần 25/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 22/01/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 19/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018
Lịch tuần 18/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 12/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018
Lịch tuần 09/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 05/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018
Lịch tuần 04/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 29/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum