Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 04/08/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017
Lịch tuần 28/07/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 29 từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 21/07/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017
Lịch tuần 14/07/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 29 từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 07/07/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 28 từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017
Lịch tuần 30/06/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 27 từ ngày 03/7/2017 đến ngày 8/7/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 23/06/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 16/06/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017 (bổ sung lần 2)
Lịch tuần 09/06/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017 (Bổ sung lần 1)
Lịch tuần 05/06/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017
Lịch tuần 26/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 22 từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017
Lịch tuần 19/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 21 từ ngày 22/5/2017 đến ngày 27/5/2017
Lịch tuần 12/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017 (Bổ sung lần 1)
Lịch tuần 05/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017
Lịch tuần 01/05/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 18 từ ngày 01/5/2017 đến ngày 06/5/2017


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum