Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 11/05/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
Lịch tuần 07/05/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 07/05/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018
Lịch tuần 03/05/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 18 từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 27/04/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 18 từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018
Lịch tuần 20/04/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018
Lịch tuần 13/04/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 16 từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch tuần 06/04/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 15 từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018 (BỔ SUNG 2)
Lịch tuần 03/04/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 30/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018
Lịch tuần 27/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018 (Bổ Sung)
Lịch tuần 23/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018
Lịch tuần 16/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018
Lịch tuần 14/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
Lịch tuần 09/03/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum