Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Xem
Lịch tuần 12/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018 Xem
Lịch tuần 09/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 05/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018 Xem
Lịch tuần 04/01/2018 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 29/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 Xem
Lịch tuần 26/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 22/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017 Xem
Lịch tuần 21/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG lần 2) Xem
Lịch tuần 19/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 18/11/2017 đến ngày 22/11/2017 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 15/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/20172 Xem
Lịch tuần 08/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 51 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 (Bổ sung) Xem
Lịch tuần 01/12/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 50 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017 (bổ sung) Xem
Lịch tuần 24/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 Xem
Lịch tuần 17/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (BỔ SUNG) Xem
Lịch tuần 13/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (Bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 10/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 Xem
Lịch tuần 03/11/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 Xem
Lịch tuần 27/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017 Xem
Lịch tuần 27/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017 (bổ sung lần 1) Xem
Lịch tuần 20/10/2017 BHXH tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 Xem