Trả lời bạn đọc: Diệu Trang, về việc:
Cấp lại sổ BHXH do mất
Hỏi:
Dạ em chào anh/chị. Em tên Trang, sinh năm 1992. Hiện tại em đã làm mất sổ BHXH (do trong lúc dọn nhà đã tự làm mất), sổ đó em mới chỉ đóng bảo hiểm được 1 tháng. Nay em chuyển qua đơn vị mới làm và đóng bảo hiểm. Nếu em không muốn xin cấp lại sổ và từ bỏ quyền lợi ở sổ cũ, muốn làm sổ mới và số định danh mới hoàn toàn, trường hợp này bên BHXH có chấp nhận hay là em bắt buộc phải xin cấp lại sổ dựa trên số định danh cũ. Và nếu phải làm lại dựa trên số định danh cũ thì em tìm thông tin số định danh cũ như thế nào? (trường hợp công ty cũ của em đã phá sản). Mong sớm nhận được phản hồi của anh/chị. Em xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Nội dung Bạn đề nghị: Khi Bạn đi làm tại đơn vị mới, Bạn xin cấp số sổ BHXH mới mà không dùng lại số sổ BHXH đã cấp trước đó.
Vấn đề Bạn đề nghị là không thực hiện được vì thông tin cá nhân của Bạn được lưu theo số sổ BHXH cũ và đã được lưu trong cơ sở dữ liệu quản lý của cơ quan BHXH, vì vậy khi Bạn tham gia tại đơn vị mới thì phần mềm quản lý sẽ báo Bạn đã được cấp sổ BHXH,vì thế trong trường hợp này Bạn phải làm hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH. Cơ quan BHXH sẽ cấp lại số sổ BHXH theo số sổ BHXH đã được cấp trước đây, những thông tin cá nhân của Bạn vẫn như trước đây khi Bạn kê khai hồ sơ cấp sổ BHXH tại đơn vị cũ, nếu Bạn có thay đổi thông tin cá nhân thì Bạn có văn bản đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh thông tin cá nhân của Bạn. Trong trường hợp công ty cũ của Bạn thua lỗ, phá sản. sổ BHXH của Bạn chưa được chốt (tờ rời sổ BHXH) thì khi Bạn làm thủ tục cấp lại sổ BHXH, cơ quan BHXH sẽ chốt sổ BHXH (tờ rời sổ BHXH) của Bạn.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum