Trả lời bạn đọc: Nguyễn Thái Hoàng, về việc:
Tham gia BHXH tự nguyện
Hỏi:
Cho em hỏi, em sinh năm 1993 đi làm mà chưa ký hợp đồng nên chưa được công ty đóng bảo hiểm, nên em muốn hỏi em muốn đóng bảo hiểm tự nguyện được không ? em xin cảm ơn nhiều, em có gởi mail hỏi mà không thấy tư vấn giúp em.
Trả lời:
Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo tông tin Bạn cung cấp, Bạn đã đi làm nhưng chưa ký hợp đồng lao động, nên chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, Công ty Bạn là doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng cá nhân Bạn chưa được ký hợp đồng lao động nên Bạn chưa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bạn cần yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.
Trong khi chưa ký hợp đồng lao động, chưa thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện hoặc cơ quan Bưu điện nơi Bạn cư trú để được hướng dẫn và tiến hành thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum