Trả lời bạn đọc: Võ Thị Kim Oanh, về việc:
Trả lời thắc mắc của người lao động về trợ cấp thai sản
Hỏi:
Chào add, cho mình hỏi mình làm việc tại công ty An Phúc Gia Kontum. Địa chỉ: 1073 Phan Đình Phùng, Tp Kontum. Tháng 4/2017 mình nghỉ thai sản và làm hồ sơ hỗ trợ thai sản vào tháng 5/2017 . Nhờ Bhxh kiểm tra hộ trường hợp của mình được hỗ trợ tổng cộng bao nhiêu tiền và thời gian bao lâu mình được nhận số tiền đó ạ. Thông tin của mình: Võ Thị Kim Oanh, số Cmnd: 205419295.
Trả lời:
Chào bạn !
Theo như trình bày của bạn, BHXH Tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra về tình trạng hồ sơ và quá trình thụ hưởng trợ cấp thai sản của bạn. Hiện tại, chỉ có thể phúc đáp với bạn như sau :
Thông qua kiểm dữ liệu thu BHXH tại BHXH Thành Phố Kon Tum có thể xác định được bạn đang tham gia đóng BHXH tại Công ty An Phúc Gia Kon Tum, với tổng số lao động là 8 (8/8 nữ). Đơn vj đã đóng BHXH đến hết tháng 4/2017, bản thân bạn bắt đầu tham gia đóng BHXH từ 11/2014 đến tháng 04/2017 - Theo Luật BHXH năm 2014, bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản.
BHXH tỉnh Kon Tum đã phối hợp với BHXH Thành Phố Kon Tum, kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thụ hưởng trợ cấp thai sản của bạn, BHXH Thành Phố Kon Tum đã tiến hành liên lạc với kế toán đơn vị và nhận được câu trả lời : "Lãnh đạo đơn vị đi vắng nên chưa ký được hồ sơ đề nghị thanh toán trợ cấp thai sản của bạn để gửi BHXH Thành Phố làm căn cứ duyệt chi chế độ". Như vậy, hiện tại BHXH Thành phố chưa nhận được hồ sơ nghỉ hưởng trợ cấp thai sản của bạn, bạn có thể yên tâm chờ đợi thêm ít thời gian nữa, khi hoàn thành các tiêu thức trên chứng từ đệ nghị thanh toán trợ cấp cho bạn, gửi BHXH Thành Phố Kon Tum thì việc chi trả chế độ cho bạn được hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày BHXH Thành phố Kon Tum nhận được hồ sơ.
Còn về số trợ cấp mà bạn được thụ hưởng, có thể tạm tính như sau : Bạn nghỉ sinh tháng 4/2017 - Bạn không nói cụ thể ngày sinh và ngày nghỉ hưởng trợ cấp, nên ko thể tính chính xác trợ cấp cho bạn, nên bình quân tiền lương, tiền công 6 tháng trước khi nghỉ sinh của bạn được tạm tính từ 10/2016 đến 03/2017. Theo như kiểm tra mức đóng BHXH thì quá trình đóng BHXH của bạn biến động như sau : 10/2016-12/2016:2.889.000đồng/ tháng; 01/2017-03/2017:3.103.000đồng/ tháng. Như vậy, tổng trợ cấp bạn được nhận là : ((2.889.000*3thang) + (3.103.000*3thang)) + 2.420.000 = 20.396.000đồng.
Để bạn có thể nhận được số tiền trợ cấp một cách nhanh nhất sau khi hoàn tất hồ sơ đề nghị thanh toán và chuyển cơ quan BHXH giải quyết, bạn có thể cung cấp số tài khoản và đề nghị đơn vị đăng ký CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN cá nhân cho bạn sau khi duyệt chị.
Theo như trình bày của bạn, BHXH tỉnh Kon Tum chỉ có thể giải đấp cho bạn đến đây, nếu bạn vẫn còn thắc mắc có thể liên lạc về số 0260.3864524 (nhấn 301) đê được tư vấn thêm.
Thân !BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum