Trả lời bạn đọc: Trần Thanh Hải, về việc:
Về việc mất sổ BHXH và xin cấp lại sổ BHXH
Hỏi:
Tôi đã làm mất sổ BHXH, nơi chốt sổ sau cùng bị mất là BHXH tỉnh Kon Tum, vậy tôi xin BHXH Kon Tum xác nhận và xin cấp sổ lại cho tôi được không? số sổ BHXH của tôi là 4810011260. do công ty cp Tân Hưng đóng cho tôi.Xin thành thật cản ơn!
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 46 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Người tham gia BHXH,BHTN được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh…
Trường hợp của bạn thuộc quy định nêu trên, vậy bạn đến cơ quan BHXH tỉnh Kon Tum (Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính) để được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo đúng quy định.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum