Trả lời bạn đọc: Hoàng Thị Thanh Tâm, về việc:
Về việc cấp tờ rời hàng năm cho người tham gia BHXH tự nguyện
Hỏi:
Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với số sổ là 6215000989. Theo tôi được biết là hiện nay cơ quan BHXH chưa cập nhật dữ liệu đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm tra cứu thông tin vì vậy người tham gia BHXH tự nguyện không tra cứu được thông tin qua Website của BHXH. Tuy nhiên người tham gia BHXH tự nguyện được quản lý sổ BHXH và được cơ quan BHXH in, cấp tờ rời hàng năm. Tuy nhiên tôi không nhận được tờ rời hàng năm cho năm 2016 vừa qua vậy BHXH cho hỏi quy định này có đúng không? Hàng năm tôi được BHXH in, cấp tờ rời như thế nào để lưu trữ? BHXH sẽ in và gửi tờ rời cho tôi hay tôi phải liên hệ với ai, bộ phận nào để nhận? Xin cảm ơn!
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3.6, Điều 35 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Hàng năm, in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm trước để gửi cho người tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện. (năm sau in cho năm trước)
Hiện nay BHXH thành phố Kon Tum đang triển khai rà soát và in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH năm 2016 của người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn địa bàn thành phố Kon Tum để chuyển cho Đại lý thu bàn giao cho người tham gia BHXH tự nguyện trong tháng 8/2017.
Vậy trường hợp của bạn đã tham gia đóng BHXH tự nguyện trong năm 2016 thì sẽ được bàn giao tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH năm 2016 trong năm 2017. Đại lý thu sẽ thông báo cho bạn đến nhận tờ rời khi được cơ quan BHXH chuyển giao cho Đại lý thu.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum