Trả lời bạn đọc: Lê Hùng, về việc:
Trả lời chế độ thai sản cho lao động nam
Hỏi:
Như vợ em mới sinh mổ có bảo hiểm y tế mà không có bảo hiểm xã hội, em thì có BHXH vậy vợ em có hưởng chế độ gì từ BHXH của em không?
Trả lời:
Chào em !
Theo như em trình bày thì vấn đề của em được giải đáp như sau.
Vợ em sinh mổ và có BHYT thì khi trình thẻ BHYT trong quá trình nhập viện để sinh con, chi phí kCB đã được cơ quan BHXH thanh toán thông qua quá trình lưu trú và tiến hành các thủ tục nhập viện.
Theo "Điều kiện hưởng chế độ thai sản" được quy định tại điều 31 và điều 34 quy định về "thời gian hưởng chế độ khi sinh con" của Luật BHXH năm 2014 thì Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a, 05 ngày làm việc;
b, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c, Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
d, Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoản thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Thêm nữa, tại điều 38 của Luật BHXH năm 2014 quy định "đối với trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".
Như vậy, nếu đúng như em trình bày thì trường hợp của em sẽ được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con là 7 ngày (vì vợ em sinh mổ) và nếu em đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ em sinh con thì em sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
Mọi thắc mắc về chế độ thai sản mà em đã trình bày, có thể trực tiếp gọi về số 0260.3864524 (nhấn 301) để được tư vấn cụ thể hơn...
Thân !


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum