Trả lời bạn đọc: phu, về việc:
Chuyển phòng Thu
Hỏi:
Quý cơ quan cho minh hỏi. Đơn vị minh đóng chậm tiền BHTN cho viên chức và người lao động. nay truy thu đóng. Số tiền lãi truy thu đơn vị đóng hay người lao đọng đóng.
Trả lời:
Trả lời:
Căn cứ Khoản 1, Điều 44 Luật Việc làm quy định: Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức Bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực; Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/82013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài,
Trường hợp đơn vị bạn đăng ký đóng chậm bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức và người lao động thì đơn vị bạn phải đóng tiền lãi truy thu bảo hiểm thất nghiệp, không phải người lao động đóng.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum