Trả lời bạn đọc: Nguyễn Thị Xuân Điệp, về việc:
gửi chị Nguyễn Thị Xuân Điệp
Hỏi:
Tính đến 31/07/2017 tôi làm mía đường Kon Tum đã chốt sổ BHXH được 19 năm 4 tháng tôi nghỉ. Đến ngày 01/09/2017 tôi đi làm Cty tinh bộ sắn Kon Tum tôi muốn tham gia lại BHXH từ đầu (cấp số sổ BHXH mới không nối tiếp thời gian công tác trên). Lý do thời gian 19 năm 4 tháng, đến ngày 01/8/2018 nhận trợ cấp 1 lần. Còn thời gian tham gia sau này để nhận lương hưuVậy Hỏi BHXH không có nối tiếp thời gian trên có được không ? Xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:
Bạn công tác tại Công ty CP Đường Kon Tum, đến ngày 31/7/2017 bạn nghỉ việc, thời gian tham gia BHXH của bạn là 19 năm 04 tháng (đã chốt sổ BHXH). Đến ngày 01/9/2017 bạn Công tác tại Công ty Tinh bột sắn Kon Tum và tham gia BHXH.
Theo quy định, thời gian tham gia BHXH của bạn tại Công ty Tinh bột sắn Kon Tum từ ngày 01/9/2017 sẽ cộng nối với thời gian tham gia BHXH của bạn tại Công ty CP Đường Kon Tum, không cấp mới sổ BHXH cho bạn, số sổ BHXH của bạn là số sổ BHXH đã cấp.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum