Trả lời bạn đọc: lê tiến thành, về việc:
Tra cứu số sổ
Hỏi:
lần trước tôi có hỏi và xin số sổ BHXH :http://117.3.4.91:8080/ct.php?edit_id=193số sổ BHXH: 6216000336 , khi tôi tra cứu thì có thông báo không tìm thấy số sổ
Trả lời:
Số sổ của bạn là: 6216000336. Bạn muốn tra cứu quá trình tham gia thì bạn vào địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx. Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu để xem quá trình tham gia BHXH.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum