Trả lời bạn đọc: Nguyễn Thị Lượng, về việc:
Hỏi về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh trên địa bàn Thành phố Kon Tum
Hỏi:
luật BHYT có quy định được đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT. nhưng tôi chưa hiểu hết.Tôi xin hỏi. Học sinh đang học các trường nội thị có được đăng kí, nơi khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viên đa khoa tỉnh hay không?Những cơ sở y tế nào được đăng kí khám chữa bệnh bạn đầu trên địa bàn tp kon tum ?Kính mong BHXH kon Tum có thể cho tôi được hiểu hơn về luật BHYT. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Vấn đề Bà hỏi, BHXH tỉnh Kon Tum xin trả lời như sau:
Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được áp dụng cho một số trường hợp cụ thể do Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất quy định.
Theo quy định trên, ngày 12/12/2016 liên ngành Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đã thống nhất ban hành Văn bản liên ngành số 3414/LN-SYT-BHXH về việc Quy định một số nội dung về công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, trong đó đã quy định:
- Đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Kon Tum được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các Trạm Y tế xã, phường, các Phòng khám đa khoa khu vực thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Kon Tum và các đơn vị Quân y: Bệnh xá Sư đoàn 10 (Tiểu đoàn 24), Bệnh xá Tỉnh đội, Bệnh xá Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- Đối với học sinh, sinh viên sinh sống trên địa bàn gần các Bệnh viện tuyến tỉnh được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện này, cụ thể:
+ Tổ dân phố 10, 12, 13 và 14 thuộc phường Quyết Thắng; tổ dân phố 9, 10 và 15; thôn Plei Đôn, thôn Plei Tơnghia thuộc phường Quang Trung đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
+ Tổ dân phố 3, 4, 5 thuộc phường Thống Nhất đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum.
+ Thôn Plei Rơ Hai 1, thôn Plei Rơ Hai 2 thuộc phường Lê Lợi; thôn Đăk Brông, thôn Diên Trung thuộc xã Chư Hreng đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Kon Tum.
Kính đề nghị Bà căn cứ vào quy định trên và nơi cư trú của mình để lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con em mình cho phù hợp. Trường hợp muốn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, Bà có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội Thành phố Kon Tum để đề nghị thay đổi vào đầu mỗi quý.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum