Trả lời bạn đọc: Lương, về việc:
Người lao động yêu cầu công khai cách chi trả chế độ cho từng trường hợp cụ thể.
Hỏi:
Tôi vào trang web của bhxh tìm kiếm vài thông tin, nhưng không thấy cách chi trả cho từng trường hợp hưởng hđh ốm đau nằm viện và được chi trả tiền bh, muốn biết cách tính chi tiết về chế độ bh thì không biết thông tin.vậy bên bhxh có thể công khai cách chi trả cho từng trường hợp trên trang web của bhxh được không? Để mọi người có thể biết được cụ thể trường hợp của mình được thanh toán như thế nào?.xin chân thành cảm ơn
Trả lời:
Câu hỏi trùng, đã trả lời câu hỏi trên


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum