Trả lời bạn đọc: Phan Bằng Hưng, về việc:
Tra cứu mã số BHXH
Hỏi:
TÔI muốn nhờ BHXH tỉnh tra cứu giúp tôi mã số sổ BHXH tôi là Phan Bằng Hưng,sinh ngày 20 tháng 06 năm 1988, cmnd 233106118,số bhyt DN 4626216000341. tôi đang cần gấp để bổ sung hồ sơ xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Xin chào bạn!
Mã số BHXH của bạn là: 6216000341
Xin cảm ơn./.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum