Trả lời bạn đọc: Đặng Đình Hùng, về việc:
Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc
Hỏi:
Kính gửi: BHXH tỉnh Kon Tum.Công ty tôi ký HĐLĐ với 01 lao động đã nghỉ hưu (đã được nhận lương hưu) để làm công tác quản lý với mức thu nhập như sau:- Lương: 5.160.150 đ (trả theo hệ thống thang lương, bảng lương đã được đăng ký với Phòng LĐTB và XH)- Hỗ trợ tiền nhà ở: 5.000.000 đ/tháng- Hỗ trợ tiền xăng xe: 3.000.000 đ/tháng- Hỗ trợ tiền điện thoại: 1.500.000 đ/tháng- Hỗ trợ tiền cơm trưa: 500.000 đ/thángTổng thu nhập: 15.160.150 đ/tháng.Kính đề nghị BHXH tỉnh Kon Tum tư vấn, hỗ trợ và cho biết: 1. Vì lao động này đã nghỉ hưu, Công ty không đăng ký tham gia Bả hiểm. Vậy ngoài tổng thu nhập 15.160.150 đ/tháng mà lao động này được nhận thì Công ty chúng tôi có phải trích và trả thêm phần BHXH, BHYT, BHTN (21,5%) cho lao động này hay không?2. Văn bản pháp lý nào quy định việc trích và trả thêm phần BHXH, BHYT, BHTN (21,5%) cho lao động này.Kính mong nhận được sự quan tâm, trợ giúp của quý BHXH tỉnh KonTum.
Trả lời:
Chào bạn !
Trường hợp Công ty bạn ký hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu (đã nhận lương hưu) thì người lao động này không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc.
Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 3, Điều 186, Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định: Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BH thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BH thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum