Trả lời bạn đọc: Nguyễn Thị Thắm, về việc:
Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp.
Hỏi:
Chào anh chị bảo hiểm xã hôi. Cho tôi hỏi thủ tục để được nhận bảo hiểm thất nghiệp là như thế nào (gồm những giấy tờ gì). Xin cảm ơn cơ quan bảo hiểm xã hội.
Trả lời:
Chào bạn.
Câu hỏi của bạn: Thủ tục để được nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Trả lời:
Thủ tục hay còn gọi là Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:
1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
2. Bảo chính hoặc bảo sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Quyết định thôi việc;
c) Quyết định sa thải;
d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm (lao động theo mùa vụ) thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao dộng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng hoặc đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chúng thực của hợp đồng đó.
3. Sổ bảo hiểm xã hội.
Thân chào bạn.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum