Trả lời bạn đọc: Nguyễn Thị Hà, về việc:
Trả lời chế độ thai sản
Hỏi:
Tôi nghỉ và đã hưởng chế độ thai sản năm 2017 Tôi bắt đầu đi làm lại từ đầu tháng 6/2017 đến nay Và tôi có bầu lại dự kiến là sinh tháng 8/2018 Nhưng tháng 3 này tôi bị ốm nằm viện nên không đủ công nộp bảo hiểm tháng 3 và nếu tôi nghỉ sinh trước 2 tháng thì tôi có được hưởng chế độ thai sản lần 2 không ạ?
Trả lời:
Chào bạn!
Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13, bạn phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn được giải quyết chế độ thai sản.
Đối với trường hợp của bạn, dự kiến sinh con vào tháng 8/2018, Như vậy trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018 bạn phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên thì bạn được giải quyết chế độ thai sản khi sinh con.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum