Trả lời bạn đọc: Bùi Thị Hồng Lê, về việc:
Chế độ BHTN
Hỏi:
Kính gửi bảo hiểm xã hội tỉnh kontum Tôi muốn hỏi về bảo hiểm thất nghiệp.Chồng tôi làm việc cho một công ty tư nhân, cũng đóng bảo hiểm được 8năm. Nhưng vừa rồi có một số lí do nên đã nghỉ việc từ đầu tháng tư, bây giờ đang tìm việc và chưa kí hợp đồng với công ty nào. Vậy chồng tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ạ. Nếu được thì mức hưởng và hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp làm như thế nào ạ. Mong quý cơ quan giải đáp dùm. Cảm ơn nhiều.
Trả lời:
Chào bạn!
Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm ngày 16/11/2013 quy định người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc,
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với :Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trường hợp của chồng bạn chưa nói rõ thời gian đóng BHTN có đủ điều kiện như quy định tại điểm 2 như trên không, nếu đủ điều kiện như trên thì chồng bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Và hồ sơ hưởng sẽ là:
- Sổ BHXH
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.(do TTDVVL cung cấp)
- Bảo chính hoặc bảo sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Quyết định thôi việc;
c) Quyết định sa thải;
d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mùa vụ thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng hoặc đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chúng thực của hợp đồng đó.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp * 60%.BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum