Trả lời bạn đọc: Nguyễn Văn Hùng, về việc:
Điều kiện đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu
Hỏi:
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Tôi năm nay 55 tuổi(nam) tham gia BHXH bắt buộc được 15 năm ở khu vực 0,7, nay tôi muốn nghỉ hưu theo chế độ nhưng chưa đủ số năm tham gia theo quy định, vậy tôi có được đóng BHXH tự nguyện 01 lần cho số năm còn thếu (5 năm) để nghỉ hưu ở tuổi 55 không? Trân trọng nhận được câu trả lời sớm nhất.
Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện) còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi (Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH).
Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Văn Hùng chưa đủ 60 tuổi nên không được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu./.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum