Trả lời bạn đọc: Lưu Thị Lan Anh, về việc:
Trả lời thắc mắc của người lao động về trợ cấp dưỡng sức sau thai sản.
Hỏi:
Tôi nghỉ sinh đến hết tháng 5, nghỉ dưỡng sức vào tháng 6 là thời gian nghỉ he. Tôi có được hưởng chế độ nghỉ sức không
Trả lời:
Có !


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum