Trả lời bạn đọc: Lê Xuân Tiến, về việc:
V/v Nhận sổ BHXH
Hỏi:
Năm 2012 em có làm việc tại công ty TNHH MTV Thắng Lợi tại TP Kon Tum. số sổ 6212000729. Khi em nghỉ việc tại công ty thì chưa nhận lại được sổ BHXH. Hiện nay em đang làm việc tại Đồng Nai và có tiếp tục đngs BHXH tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Vậy xin BHXH kon Tum cho em biết hiện nay sổ của em đang có tại BHXH kon Tum hay không? Em muốn nhận lại sổ thì phải làm như thế nào
Trả lời:
BHXH tỉnh Kon Tum xin trả lời bạn:
Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH: 6212000729 đang được BHXH thành phố Kon Tum lưu giữ, bảo quản. Để nhận lại sổ BHXH bạn cần liên hệ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính - BHXH thành phố Kon Tum, địa chỉ: 02C Sư Vạn Hạnh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum để được giải quyết./.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum