NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ BHXH, BHYT, BHTN
- Người dân có nhu cầu tham gia BHYT hộ gia đình đề nghị đến đại lý thu là UBND các xã, phường, thị trấn; đại lý thuộc hệ thống Bưu điện tại các bưu cục, các điểm Bưu điện văn hóa xã; để được hướng dẫn, nộp tiền và nhận thẻ BHYT.
- Mức đóng BHYT hộ gia đình:
    Người thứ nhất: 4,5% x 1.390.000 đồng = 750.000 đồng
    Người thứ hai: 70% x mức đóng người thứ nhất = 525.420 đồng
    Người thứ ba: 60% x mức đóng người thứ nhất = 450.360 đồng
    Người thứ tư: 50% x mức đóng người thứ nhất = 375.300 đồng
    Người thứ năm trở đi: 40% x mức đóng người thứ nhất = 300.240 đồng
- Bệnh nhân có thẻ BHYT đi KCB tại TYT xã được BHYT thanh toán 100%
- Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí và được BHYT thanh toán 100% chi phí KCB đúng tuyến.
- Mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN, từ tháng 01/03/2017 là: 1,3166%/tháng.
- Mức phạt chậm đóng BHYT, từ tháng 01/01/2017 là: 0,966%/tháng.
- Từ ngày 01/01/2015, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến) sẽ được hưởng 100% chi phí KCB BHYT.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 gồm: BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn theo quyết định 595/QĐ-BHXH từ 14/4/2017 là:
   Mức đóng BHYT: 4,5% - đơn vị sử dụng lao động: 3% - người lao động: 1,5%
   Mức đóng BHXH: 25,5% - đơn vị sử dụng lao động: 17,5% - người lao động: 8%
   Mức đóng BHTN: 2% - đơn vị sử dụng lao động: 1% - người lao động: 1%
   Kinh phí công đoàn: 2% đơn vị sử dụng lao động đóng.