Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
14/BHXH-KHĐT 03/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 Kế hoạch tài chính 01/02/2019
146/SYT-KHTC 14/01/2019 Sở y tế Kon Tum V/v đề nghị cung cấp số liệu quyết toán chi BHYT năm 2018 của các đơn vị trực thuốc Sở y tế Giám định BHYT 30/01/2019
140/SNV-CCHC 18/01/2019 Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum V/v tham gia dự thảo Kế hoạch kiểm tra và cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng 25/01/2019
66/BHXH-BT 07/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo sơ kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT Quản lý thu 25/01/2019
90/BHXH-CSYT 08/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc đôn đốc thực hiện rà soát dự toán thu chi BHYT và lập phương án dự kiến phân bổ số chi KCB BHYT năm 2019 Giám định BHYT 25/01/2019
01-CV/BVCSSK 08/01/2019 Ban BVCSSK cán bộ tỉnh Kon Tum V/v tăng, giảm đối tượng thuộc diện quản lý Ban BVCSSK cán bộ Tổ chức cán bộ 21/01/2019
183/BHXH-TCCB 16/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và đề xuất phương án xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với viên chức ngành BHXH. Tổ chức cán bộ 20/01/2019
86/SYT-KHTC 11/01/2019 Sở y tế Kon Tum V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2020 Giám định BHYT 20/01/2019
13/BHXH-KHĐT 03/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 Kế hoạch tài chính 15/01/2019
26/SNN-NTM 05/01/2019 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tu V/v tham gia góp ý hướng dẫn thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Khai thác và thu nợ 15/01/2019
47/BHXH-DVT 05/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo nhu cầu sư dụng thuốc đáu thầu tập trung cấp quốc gia Giám định BHYT 15/01/2019
75/SYT-KHTC 08/01/2019 Sở y tế Kon Tum V/v xin ý kiến về Quy chế hoạt động của Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT Giám định BHYT 15/01/2019
134/BHXH-BT 11/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc tham gia dự thảo kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Khai thác và thu nợ 13/01/2019
4480/BHXH-TĐKT 30/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum V/v sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Tổ chức cán bộ 31/12/2018
5234/LĐTBXH-NCC 13/12/2018 Bộ LĐ-TBXH V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 157/2006/NĐ-CP Chế độ BHXH 26/12/2018