Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
3627/SYT-NVY 15/11/2018 Sở y tế Kon Tum V/v góp ý dự thảo thông báo kết quả cuộc họp triển khai hoạt động dự phòng, quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại trậm y tế xã GĐBHYT 20/11/2018
4658/BHXH-TCCB 07/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v lập hồ sơ cử bổ sung công chức dự thi nâng ngạch CVCC năm 2018 Tổ chức cán bộ 15/11/2018
414-CV/ĐUCA 01/11/2018 Đảng ủy công an tỉnh Kon Tum V/v tổng kết Chỉ thị 12 cua Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018 Văn phòng 15/11/2018
299/TĐT-ĐT 07/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v triệu tập học viên tham dự lớp BD nghiệp vụ Thanh tra viên và Trưởng đoàn thanh tra Tổ chức cán bộ 12/11/2018
145/ĐĐBQH-VP 09/10/2018 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kon Tum V/v tham mưu nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Chế độ BHXH 10/11/2018
4479/BHXH-KTNB 30/10/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v Cung cấp kết quả kiểm tra quỹ Bảo hiểm y tế GĐBHYT 06/11/2018
467/BTĐKT-THHC 23/10/2018 Sở nội vụ Kon Tum V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tổ chức cán bộ 02/11/2018
2798/UBND-KT 05/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v triển khai thực hiện Văn bản số 93/HĐNĐ-TH ngày 28/9/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng 01/11/2018
4169/BHXH-CSYT 19/10/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v thực hiện dự toán và cấp ứng kinh phí KCB BHYT năm 2018 GĐBHYT 30/10/2018
4091/BHXH-ST 15/10/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo số liệu thẻ trùng năm 2017 CST 30/10/2018
2909/HĐ-BCH 12/09/2018 Hội đồng GDQPAN tỉnh Kon Tum V/v đăng ký cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quóc phòng và an ninh năm 2019 Tổ chức cán bộ 30/10/2018
3481/BHXH-TĐKT 10/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v sơ kết phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 Tổ chức cán bộ 30/10/2018
2010/SNV-CCVC 18/10/2018 Sở nội vụ Kon Tum V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Tổ chức cán bộ 25/10/2018
1136/PC-KGVX 15/10/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phiếu chuyển công văn số 40128/BHXH-ST ngày 10/10/2018 của BHXH Việt Nam CST 25/10/2018
3168/SYT-KHTC 10/10/2018 Sở y tế Kon Tum V/v đề nghị cung cấp số liệu quyết toán thu, chi BHYT từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018 của các đơn vị trực thuộc Sở y tế KHTC 25/10/2018