Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
01-CV/BVCSSK 08/01/2019 Ban BVCSSK cán bộ tỉnh Kon Tum V/v tăng, giảm đối tượng thuộc diện quản lý Ban BVCSSK cán bộ Tổ chức cán bộ 21/01/2019
183/BHXH-TCCB 16/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và đề xuất phương án xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với viên chức ngành BHXH. Tổ chức cán bộ 20/01/2019
86/SYT-KHTC 11/01/2019 Sở y tế Kon Tum V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2020 Giám định BHYT 20/01/2019
13/BHXH-KHĐT 03/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 Kế hoạch tài chính 15/01/2019
26/SNN-NTM 05/01/2019 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tu V/v tham gia góp ý hướng dẫn thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Khai thác và thu nợ 15/01/2019
47/BHXH-DVT 05/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo nhu cầu sư dụng thuốc đáu thầu tập trung cấp quốc gia Giám định BHYT 15/01/2019
75/SYT-KHTC 08/01/2019 Sở y tế Kon Tum V/v xin ý kiến về Quy chế hoạt động của Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT Giám định BHYT 15/01/2019
134/BHXH-BT 11/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc tham gia dự thảo kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Khai thác và thu nợ 13/01/2019
4480/BHXH-TĐKT 30/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum V/v sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Tổ chức cán bộ 31/12/2018
5234/LĐTBXH-NCC 13/12/2018 Bộ LĐ-TBXH V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 157/2006/NĐ-CP Chế độ BHXH 26/12/2018
92-CV/BCĐ 28/11/2018 Ban chỉ đạo 04 - Tỉnh ủy Kon Tum V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU năm 2018 Tổ chức cán bộ 25/12/2018
3346/UBND-KGVX 29/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v tham mưu xây dựng đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Khai thác và thu nợ 20/12/2018 đã báo cáo
3835/SYT-KHTC 30/11/2018 Sở y tế Kon Tum V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 778/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh năm 2018 Giám định BHYT 15/12/2018 đã báo cáo
4729/BHXH-TCCB 13/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hướng dẫn triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới Tổ chức cán bộ 15/12/2018 đã báo cáo
133/BHXH-TCBH 14/11/2018 Tạp chí BHXH V/v kế hoạch xuất bản, phát hành Tạp chí BHXH năm 2019 Văn phòng 12/12/2018 đã báo cáo