Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
92-CV/BCĐ 28/11/2018 Ban chỉ đạo 04 - Tỉnh ủy Kon Tum V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU năm 2018 Tổ chức cán bộ 25/12/2018
3346/UBND-KGVX 29/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v tham mưu xây dựng đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Khai thác và thu nợ 20/12/2018 đã báo cáo
3835/SYT-KHTC 30/11/2018 Sở y tế Kon Tum V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 778/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh năm 2018 Giám định BHYT 15/12/2018 đã báo cáo
4729/BHXH-TCCB 13/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hướng dẫn triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới Tổ chức cán bộ 15/12/2018 đã báo cáo
133/BHXH-TCBH 14/11/2018 Tạp chí BHXH V/v kế hoạch xuất bản, phát hành Tạp chí BHXH năm 2019 Văn phòng 12/12/2018 đã báo cáo
4999/BHXH-TCKT 30/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng 2018 Kế hoạch tài chính 10/12/2018 đã báo cáo
4789/BHXH-TĐKT 19/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v đánh giá hoạt động của Khối, Cụm thi đua trong Ngành BHXH Tổ chức cán bộ 30/11/2018 đã báo cáo
1176/PB-KGVX 23/10/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phiếu báo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP Khai thác và thu nợ 30/11/2018
4219/BHXH-TĐKT 23/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum V/v báo cáo sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 Tổ chức cán bộ 30/11/2018
4682/BHXH-TCKT 09/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo nhu cầu sữa chữa trụ sở làm việc và mua sắm, lắp đặt hệ thống camera Kế hoạch tài chính 25/11/2018 đã báo cáo
3627/SYT-NVY 15/11/2018 Sở y tế Kon Tum V/v góp ý dự thảo thông báo kết quả cuộc họp triển khai hoạt động dự phòng, quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại trậm y tế xã Giám định BHYT 20/11/2018 đã báo cáo
4658/BHXH-TCCB 07/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v lập hồ sơ cử bổ sung công chức dự thi nâng ngạch CVCC năm 2018 Tổ chức cán bộ 15/11/2018 đã báo cáo
414-CV/ĐUCA 01/11/2018 Đảng ủy công an tỉnh Kon Tum V/v tổng kết Chỉ thị 12 cua Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018 Văn phòng 15/11/2018 đã báo cáo
299/TĐT-ĐT 07/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v triệu tập học viên tham dự lớp BD nghiệp vụ Thanh tra viên và Trưởng đoàn thanh tra Tổ chức cán bộ 12/11/2018 đã báo cáo
145/ĐĐBQH-VP 09/10/2018 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kon Tum V/v tham mưu nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Chế độ BHXH 10/11/2018 đã báo cáo