Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
338/GĐB-NVGĐ2 13/09/2018 Trung tâm GĐBHYT và TTĐT khu vực Phía Bắc V/v Cảnh báo, giám định chuyên đề 7 tháng đầu năm 2018 GĐBHYT 25/10/2018
4019/BHXH-PC 09/10/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v tham gia ý kiến về Danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện TN&TKQTTHC 19/10/2018
3843/BHXH-TTKT 28/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 Thanh tra kiểm tra 15/10/2018 đã báo cáo
1410/SLĐTBXH-TTR 25/09/2018 Sở Lao động - Thương binh & xã hội Kon Tum V/v thực hiện sau kết luận thanh tra số 08/KL-SLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2018 Quản lý thu 15/10/2018
2861/BCH-TM 07/09/2018 Bộ CHQS tỉnh Kon Tum V/v sơ kết 02 năm thực hiện Đề án "tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020" Tổ chức cán bộ 01/10/2018
1400/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 24/09/2018 Sở Lao động - Thương binh & xã hội Kon Tum V/v tham gia dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, khóa XI về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018 Chế độ BHXH 28/09/2018 đã báo cáo
3707/BHXH-CSYT 21/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc Báo cáo thanh toán chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh GĐBHYT 25/09/2018 đã báo cáo
3437/BHXH-KTNB 06/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc triển khai kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước liên quan đến kiểm toán quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Chế độ BHXH 25/09/2018 đã báo cáo
102/BHXH-TCBH 13/09/2018 Tạp chí BHXH V/v phối hợp rà soát, thay thế đối tượng phát hành Tạp chí BHXH Văn phòng 24/09/2018 đã báo cáo
3597/BHXH-TCKT 17/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v chuyển kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB KHTC 24/09/2018 đã báo cáo
1674/SKHĐT-TH 18/09/2018 sở kế hoạch và đầu tư Kon Tum V/v lấy ý kiến tham gia vào báo cáo tình hình Kt-XH năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Văn phòng 22/09/2018 đã báo cáo
2850/SYT-KHTC 17/09/2018 Sở y tế Kon Tum V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Luật BHYT Văn phòng 22/09/2018 đã báo cáo
1374/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 18/09/2018 Sở Lao động - Thương binh & xã hội Kon Tum V/v đôn đốc gửi báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 Chế độ BHXH 21/09/2018 đã báo cáo
03/GM-SNgV 14/09/2018 Sở Ngoại vụ Kon Tum Lập danh sách Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2018 Văn phòng 21/09/2018 đã báo cáo
2883/SYT-KHTC 18/09/2018 Sở y tế Kon Tum V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán KCB BHYT năm 2018 GĐBHYT 21/09/2018 đã báo cáo