Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
2909/HĐ-BCH 12/09/2018 Hội đồng GDQPAN tỉnh Kon Tum V/v đăng ký cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quóc phòng và an ninh năm 2019 Tổ chức cán bộ 30/10/2018
3481/BHXH-TĐKT 10/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v sơ kết phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 Tổ chức cán bộ 30/10/2018
2010/SNV-CCVC 18/10/2018 Sở nội vụ Kon Tum V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Tổ chức cán bộ 25/10/2018 đã báo cáo
1136/PC-KGVX 15/10/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phiếu chuyển công văn số 40128/BHXH-ST ngày 10/10/2018 của BHXH Việt Nam Cấp sổ, thẻ 25/10/2018 đã báo cáo
3168/SYT-KHTC 10/10/2018 Sở y tế Kon Tum V/v đề nghị cung cấp số liệu quyết toán thu, chi BHYT từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018 của các đơn vị trực thuộc Sở y tế Kế hoạch tài chính 25/10/2018
338/GĐB-NVGĐ2 13/09/2018 Trung tâm GĐBHYT và TTĐT khu vực Phía Bắc V/v Cảnh báo, giám định chuyên đề 7 tháng đầu năm 2018 Giám định BHYT 25/10/2018
4019/BHXH-PC 09/10/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v tham gia ý kiến về Danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện Tiếp nhận hồ sơ 19/10/2018
3843/BHXH-TTKT 28/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 Thanh tra, kiểm tra 15/10/2018 đã báo cáo
1410/SLĐTBXH-TTR 25/09/2018 Sở Lao động - Thương binh & xã hội Kon Tum V/v thực hiện sau kết luận thanh tra số 08/KL-SLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2018 Quản lý thu 15/10/2018
2861/BCH-TM 07/09/2018 Bộ CHQS tỉnh Kon Tum V/v sơ kết 02 năm thực hiện Đề án "tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020" Tổ chức cán bộ 01/10/2018
1400/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 24/09/2018 Sở Lao động - Thương binh & xã hội Kon Tum V/v tham gia dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, khóa XI về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018 Chế độ BHXH 28/09/2018 đã báo cáo
3707/BHXH-CSYT 21/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc Báo cáo thanh toán chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Giám định BHYT 25/09/2018 đã báo cáo
3437/BHXH-KTNB 06/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc triển khai kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước liên quan đến kiểm toán quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Chế độ BHXH 25/09/2018 đã báo cáo
102/BHXH-TCBH 13/09/2018 Tạp chí BHXH V/v phối hợp rà soát, thay thế đối tượng phát hành Tạp chí BHXH Văn phòng 24/09/2018 đã báo cáo
3597/BHXH-TCKT 17/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v chuyển kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB Kế hoạch tài chính 24/09/2018 đã báo cáo